Vamdrup Sogn

Vamdrup B14478

Vamdrup Sogn hørte før 1536 til Almind Syssel. Sognet hørte frem til 1660 til Anst Herred i Koldinghus Len, og herefter til Koldinghus Amt i perioden 1662-1793. Fra 1793 hørte sognet til Ribe Amt. I 1876 blev Vamdrup skilt fra Hjarup Sogn. I perioden 1842-1906 udgjorde Vamdrup og Hjarup Sogne en fælles sognekommune, nemlig Vamdrup-Hjarup Sognekommune. Fra 1906 var Vamdrup Sogn en selvstændig sognekommune. Ved kommunalreformen i 1970, blev sognekommunen en del af Vamdrup Kommune, ligesom den blev overført til Vejle Amt. Ved kommunesammenlægningen i 2007 indgik kommunen i Kolding Kommune. I Vamdrup Sogn ligger Vamdrup Kirke, der er fra omkring 1200-tallet. Kirken blev først selvstændig sognekirke i 1913, efter bl.a. at have hørt til hovedgården Østerbygård i Vamdrup.

Begravede

Døbte

Trolovede og viede

Søg i arkivet
Gå til Arkiv.dk her
KoldingWiki

Her finder du Stadsarkivets digitale historiske opslagsværk. På KoldingWiki har alle borgere mulighed for at deltage og være medskrivere af historien på samme måde som på den "store" Wikipedia. Formålet med wiki'en er at understøtte lokal forankring og medejerskab omkring historien, så vi i fællesskab kan skabe en aktiv historiebevidsthed. Brug KoldingWikien og vær med til at sætte alle hjørner i Kolding på det historiske landkort! 

Gå til KoldingWiki
Søg i arkivet
Periode:
KoldingWiki

Her finder du Stadsarkivets digitale historiske opslagsværk. På KoldingWiki har alle borgere mulighed for at deltage og være medskrivere af historien på samme måde som på den "store" Wikipedia. Formålet med wiki'en er at understøtte lokal forankring og medejerskab omkring historien, så vi i fællesskab kan skabe en aktiv historiebevidsthed. Brug KoldingWikien og vær med til at sætte alle hjørner i Kolding på det historiske landkort! 

Gå til KoldingWiki