Hjarup Sogn

Hjarup Kirke B2410

Hjarup Sogn hørte før 1536 til Almind Syssel. Sognet hørte frem til 1660 til Anst Herred i Koldinghus Len, og derefter til Koldinghus Amt i perioden 1662-1793. Fra 1793 hørte sognet til Ribe Amt. I 1876 blev Hjarup skilt fra Vamdrup Sogn. I perioden 1842-1906 udgjorde Hjarup og Vamdrup Sogne en fælles sognekommune, nemlig Vamdrup-Hjarup Sognekommune. Fra 1906 var Hjarup Sogn en selvstændig sognekommune. Ved kommunalreformen i 1970, blev sognekommunen en del af Vamdrup Kommune, ligesom den overgik til Vejle Amt. Ved kommunesammenlægningen i 2007 overgik kommunen til Kolding Kommune. I Hjarup Sogn ligger Hjarup Kirke, der er fra omkring 1200-tallet. Kirken gennemgik en omfattende restaurering i 1868. Kirken blev først selvstændig sognekirke i 1912, efter bl.a. at have hørt til hovedgården Østerbygård i Vamdrup.

Begravede

Døbte

Trolovede og viede

Søg i arkivet
Gå til Arkiv.dk her
KoldingWiki

Her finder du Stadsarkivets digitale historiske opslagsværk. På KoldingWiki har alle borgere mulighed for at deltage og være medskrivere af historien på samme måde som på den "store" Wikipedia. Formålet med wiki'en er at understøtte lokal forankring og medejerskab omkring historien, så vi i fællesskab kan skabe en aktiv historiebevidsthed. Brug KoldingWikien og vær med til at sætte alle hjørner i Kolding på det historiske landkort! 

Gå til KoldingWiki
Søg i arkivet
Periode:
KoldingWiki

Her finder du Stadsarkivets digitale historiske opslagsværk. På KoldingWiki har alle borgere mulighed for at deltage og være medskrivere af historien på samme måde som på den "store" Wikipedia. Formålet med wiki'en er at understøtte lokal forankring og medejerskab omkring historien, så vi i fællesskab kan skabe en aktiv historiebevidsthed. Brug KoldingWikien og vær med til at sætte alle hjørner i Kolding på det historiske landkort! 

Gå til KoldingWiki