Adgang til arkivalier

Søger du en gammel administrativ sag eller en beslutning fra de politiske udvalg. Så findes det muligvis i Stadsarkivet.

Stadsarkivet har gennem tiden modtaget de kommunale arkivalier fra Kolding, Christiansfeld, Vamdrup og Lunderskov Kommuner. Hertil kommer arkivmateriale fra de sognekommuner som eksisterede før 1970.

Kolding Stadsarkiv modtager løbende arkivalier fra alle Kolding Kommunes forvaltninger. Vi modtager arkivalierne, når de ikke længere er i administrativ eller retlig brug.

Hvad har Stadsarkivet?

I Stadsarkivet findes de bevaringspligtige arkivalier for hele det kommunale opgaveområde. Vi dækker nuværende Kolding Kommune og forgængerkommunerne.

Det drejer sig om Byråds- og udvalgsprotokoller, de store administrative arkivserier (papirarkiver ordnet efter KLs Emnesystematik), klientsager fra det sociale område, skole- og institutionsarkiver, kort, planer, fotos og meget mere.

Desuden har vi modtaget en række ESDH- og journalsystemer, samt klient- og fagsystemer.

Stadsarkivet gemmer ikke alt. En stor del kasseres af forvaltningerne selv inden aflevering til Stadsarkivet. Denne kassation er styret af lovgivningen.

Hvordan finder jeg det jeg skal bruge?

Forvaltninger og institutioner kan på visse betingelser låne deres egne arkivalier fra Stadsarkivet.

Du har ikke selv direkte adgang til arkivmaterialet, og du har også kun i begrænset omfang adgang til søgemidlerne.

Du kan dog med fordel benytte dig af www.koldingbasen.dk, hvorfra du kan danne dig et overblik over de kommunale sager, som Kolding Stadsarkiv råder over. Du har som bruger på Koldingbasen.dk mulighed for at bestille materialer og få dem bragt direkte til din kontorplads. 

Koldingbasen.dk opdateres løbende med nye sager, men hvis du ikke finder dét du søger, er det en god idé at kontakte Kolding Stadsarkiv.

Jo mere præcist du kan definere dét du efterspørger, des bedre. Nyttige oplysninger for os er administrativ enhed, journalnumre, sagsnumre, sagstitel, dato, CPR-nummer, matrikelnummer o.lign.

Adgang til gamle sager

Som oftest fremfinder vi sagerne i vores fjernarkiv og giver mulighed for udlån til brug i forvaltningerne. Drejer det sig om større undersøgelser – fx gennemgang af et eller flere års udvalgsprotokoller – stiller vi materialet til rådighed på vores læsesal. Forvaltningen foretager derefter selv undersøgelserne.Arkivloven

Vedrørende bestemmelser om adgang:
Arkivlovens kapitel 7

Særligt for digitale arkivalier

Stadsarkivet opbevarer en mængde digitale arkivalier fra de kommunale ESDH- og fagsystemer. Arkivalierne stammer primært fra år 2000 og fremefter.

Der gælder særlige regler vedr. adgang til digitale arkivalier, hvor de oprindelige data er slettet i forvaltningerne af hensyn til persondatalovens bestemmelser.

Sådanne data kan kun udleveres til administrativ brug i forvaltningerne, hvis der indhentes tilladelse fra Datatilsynet.

Ved ønske om adgang til slettede personhenførbare data, ansøger Stadsarkivet Datatilsynet om tilladelse til adgang. Datatilsynet træffer så vidt muligt afgørelse om adgang indenfor 30 dage.

Aktindsigt

Stadsarkivet behandler ikke sager om aktindsigt eller partsaktindsigt. Det gør de respektive fagforvaltninger selv. Stadsarkivet stiller det pågældende arkivmateriale til rådighed for fagforvaltningerne, hvorefter de selv følger procedurerne for aktindsigt.

Drejer det sig om adgang for ekstern part, og der ikke er tale om aktindsigt eller partsaktindsigt, skal der søges adgang via arkivlovens bestemmelser. Det er Stadsarkivet, der behandler disse ansøgninger.
 

Søg i arkivet
Gå til Arkiv.dk her
KoldingWiki

Her finder du Stadsarkivets digitale historiske opslagsværk. På KoldingWiki har alle borgere mulighed for at deltage og være medskrivere af historien på samme måde som på den "store" Wikipedia. Formålet med wiki'en er at understøtte lokal forankring og medejerskab omkring historien, så vi i fællesskab kan skabe en aktiv historiebevidsthed. Brug KoldingWikien og vær med til at sætte alle hjørner i Kolding på det historiske landkort! 

Gå til KoldingWiki
Søg i arkivet
Periode:
KoldingWiki

Her finder du Stadsarkivets digitale historiske opslagsværk. På KoldingWiki har alle borgere mulighed for at deltage og være medskrivere af historien på samme måde som på den "store" Wikipedia. Formålet med wiki'en er at understøtte lokal forankring og medejerskab omkring historien, så vi i fællesskab kan skabe en aktiv historiebevidsthed. Brug KoldingWikien og vær med til at sætte alle hjørner i Kolding på det historiske landkort! 

Gå til KoldingWiki