Hvad er arkivalier?

Arkivalier er informationsbærende data og dokumenter, som kan dokumentere Kolding Kommunes virksomhed og historie.

Arkivalier er meget andet end papirdokumenter. Arkivalier er også kort, tegninger, fotos, lyd og video.

I dag skabes næsten al dokumentation elektronisk. Derfor er nutidens arkivalier ofte elektroniske dokumenter, data og databaser, samt journal- og fagsystemer fra den kommunale forvaltning.

Arkivalier er kommunens dokumentation af den sagsbehandling og administration, der udføres i kommunen. Dokumentationen skal sikre, at Kolding Kommune overholder offentlighedsloven, forvaltningsloven, persondataloven, arkivloven og anden gældende lovgivning.

Arkivalier findes og anvendes i forvaltningerne som sager, notater, registre og lignende, indtil de ikke længere er aktuelle og derfor kan tages ud af administrativ brug. Derefter kasseres de eller afleveres til Stadsarkivet. Arkivloven sætter rammerne for, om arkivalier må kasseres eller skal bevares.

 

 

En række af KMDs fagsystemer og andre IT-systemer er bevaringspligtige arkivalier. Systemernes data skal derfor afleveres til arkiv, således at de kan stilles til rådighed for eftertiden.

Søg i arkivet
Gå til Arkiv.dk her
KoldingWiki

Her finder du Stadsarkivets digitale historiske opslagsværk. På KoldingWiki har alle borgere mulighed for at deltage og være medskrivere af historien på samme måde som på den "store" Wikipedia. Formålet med wiki'en er at understøtte lokal forankring og medejerskab omkring historien, så vi i fællesskab kan skabe en aktiv historiebevidsthed. Brug KoldingWikien og vær med til at sætte alle hjørner i Kolding på det historiske landkort! 

Gå til KoldingWiki
Søg i arkivet
Periode:
KoldingWiki

Her finder du Stadsarkivets digitale historiske opslagsværk. På KoldingWiki har alle borgere mulighed for at deltage og være medskrivere af historien på samme måde som på den "store" Wikipedia. Formålet med wiki'en er at understøtte lokal forankring og medejerskab omkring historien, så vi i fællesskab kan skabe en aktiv historiebevidsthed. Brug KoldingWikien og vær med til at sætte alle hjørner i Kolding på det historiske landkort! 

Gå til KoldingWiki