System- eller arkivansvarlig?

Sagsbehandling sker i højere og højere grad digitalt. Hvis du har ansvaret for et af kommunens IT-systemer, har du derfor sandsynligvis også arkivansvaret for systemet. Arkivansvaret er et indholdsmæssigt ansvar i modsætning til et teknisk ansvar, som primært er et driftsansvar.

Uanset om arkivmaterialet findes på papir eller digitalt, er det underlagt arkivlovens bestemmelser om bevaring og kassation. Stadsarkivet vejleder gerne om disse bestemmelser.

Procedurerne er lidt forskellige afhængigt af om det drejer sig om digitalt arkivmateriale eller papirmateriale.

Forskellige procedurer

Aflevering af papirarkiv

Aflevering af IT-system 

Søg i arkivet
Gå til Arkiv.dk her
KoldingWiki

Her finder du Stadsarkivets digitale historiske opslagsværk. På KoldingWiki har alle borgere mulighed for at deltage og være medskrivere af historien på samme måde som på den "store" Wikipedia. Formålet med wiki'en er at understøtte lokal forankring og medejerskab omkring historien, så vi i fællesskab kan skabe en aktiv historiebevidsthed. Brug KoldingWikien og vær med til at sætte alle hjørner i Kolding på det historiske landkort! 

Gå til KoldingWiki
Søg i arkivet
Periode:
KoldingWiki

Her finder du Stadsarkivets digitale historiske opslagsværk. På KoldingWiki har alle borgere mulighed for at deltage og være medskrivere af historien på samme måde som på den "store" Wikipedia. Formålet med wiki'en er at understøtte lokal forankring og medejerskab omkring historien, så vi i fællesskab kan skabe en aktiv historiebevidsthed. Brug KoldingWikien og vær med til at sætte alle hjørner i Kolding på det historiske landkort! 

Gå til KoldingWiki