Koldingbogen 1982
Årgang 12
 • De tyske flygtninge i Kolding 1945-1949.
  De tyske flygtningelejre i Kolding 1945-ca. 1949, bl.a. Kløvervejlejren.
  Forfatter: Birgitte Dedenroth-Schou
  Se PDF dokumentet
 • Kløvervejlejren
  Erindringer fra forfatterens tid som lejrleder i den tyske flygtningelejr i Kolding 1945-47.
  Forfatter: Alfred Hansen
  Se PDF dokumentet
 • Berlinske gymnasieskoler i Koldingområdet.
  Tre tyske gymnasieskoler indkvarteret i Koldingområdet 1945.
  Forfatter: Christian Liebing
  Se PDF dokumentet
 • Unaturligt at spærre folk inde bag gitter
  Erindringer fra vagttjeneste ved tyske flygtningelejre i Kolding 1945-ca. 1949.
  Forfatter: Tage Christensen, interview med Kurt Obst.
  Se PDF dokumentet
 • To gamle kort over Vonsild sogn.
  Samuel Gries' kort fra 1717 og G. Ahrentz kort fra 1787-88, herunder udskiftningen i 1772.
  Forfatter: Knud Buch
  Se PDF dokumentet
 • Kolding Ungdomsforening.
  Om foreningens aktiviteter 1896-ca. 1963.
  Forfatter: Alfred Graversen
  Se PDF dokumentet
 • Del-restaurering af Helligkorsgade 18.
  Opført 1589, restaureringer gennem tiden, senest 1982.
  Forfatter: Paul Platz
  Se PDF dokumentet
 • Prins Frederiks amme.
  Ridefogedinde Nelle Søndermann fra Hejls amme for Frederik IV i 1671-73.
  Forfatter: Ingrid Bruun
  Se PDF dokumentet
 • De amtshistoriske årbøger - og Kolding
  Koldingforfatteres artikler i Vejle Amts årbøger fra 1905-1982.
  Forfatter: Inge Ladegaard
  Se PDF dokumentet
 • 106-årig byggeforening.
  Arbejdernes Byggeforening i Kolding, stiftet 1876, sidste byggeri 1927, sidst ejede hus solgt 1977.
  Forfatter: Marie Ravn
  Se PDF dokumentet
 • Afviklingsudvalget og Parkkompagniet i Kolding.
  Erindringer fra arbejdet 1945-46 i Kolding med de tyske efterladenskaber efter besættelsen.
  Forfatter: Leo E. Frederiksen
  Se PDF dokumentet
 • Slotsmøllen for 100 år siden og i dag.
  Bryggeriet Slotsmøllen i Kolding.
  Forfatter: Leif Typkær
  Se PDF dokumentet
 • Kolding-fotografen Niels Lisberg.
  Jydske Tidendes pressefotograf Niels Lisberg.
  Forfatter: Knud Smith
  Se PDF dokumentet
 • Forberedelsen til rensningsanlægget.
  Anlæg af pumpestation i 1957 til det kommende rensningsanlæg i Kolding.
  Forfatter: P. H. Clausager
  Se PDF dokumentet
 • Livet på Mejersminde 1875-76.
  Erindringer fra forfatterens første tid som ejer af gården Mejerminde i Bramdrup.
  Forfatter: Johannes Hansen Lind
  Se PDF dokumentet
Søg i arkivet
Gå til Arkiv.dk her
KoldingWiki

Her finder du Stadsarkivets digitale historiske opslagsværk. På KoldingWiki har alle borgere mulighed for at deltage og være medskrivere af historien på samme måde som på den "store" Wikipedia. Formålet med wiki'en er at understøtte lokal forankring og medejerskab omkring historien, så vi i fællesskab kan skabe en aktiv historiebevidsthed. Brug KoldingWikien og vær med til at sætte alle hjørner i Kolding på det historiske landkort! 

Gå til KoldingWiki
Søg i arkivet
Periode:
KoldingWiki

Her finder du Stadsarkivets digitale historiske opslagsværk. På KoldingWiki har alle borgere mulighed for at deltage og være medskrivere af historien på samme måde som på den "store" Wikipedia. Formålet med wiki'en er at understøtte lokal forankring og medejerskab omkring historien, så vi i fællesskab kan skabe en aktiv historiebevidsthed. Brug KoldingWikien og vær med til at sætte alle hjørner i Kolding på det historiske landkort! 

Gå til KoldingWiki