Gå til indhold
IMG 0852

Arkivet i den åbne skole

Mødet med historien
DSC 0032
2021-2023

Arkivet i den åbne skole

Elever opfatter ofte historiefaget som læsetungt og kedeligt. Dette projekt giver et konkret og praksisnært bud på, hvordan lærere kan arbejde anderledes med historiefaget.

Projektpartnere

Projektets partnere består af:

Kolding Stadsarkiv - projektleder
Københavns Stadsarkiv
Esbjerg byhistoriske arkiv
Nicolai for børn, Kolding

Derudover står "Skoletjenesten - videncenter for eksterne læringsmiljøer" for en 'lærende evaluering', mens projektet afvikles. 

IMG 2668
Skoletjenesten - videncenter for eksterne læringsmiljøer

Evaluering

Projektet arbejder med en lærende evaluering, som udføres af Skoletjenesten - videncenter for eksterne læringsmiljøer.
Læs mere om lærende evaluering her

Følgegruppe

Projektet har tilknyttet en ekstern følgegruppe, som samles to gange i løbet af projektperioden til et internt evalueringsseminar, hvor der er fokus på evaluering af de løbende projektresultater. 

Her evaluerer og sparrer følgegruppen på, hvorledes projektet bedst muligt kan opfylde dets målsætninger, hvilke faldgruber eller udfordringer, der måtte være. Både fra et praktisk og et didaktisk perspektiv.

Permanente medlemmer:
Astrid Danielsen, lektor og pædagogisk konsulent, Center for undervisningsmidler, UCL
Lars Emmerik Knudsen, lektor, DPU
Margit Eva Jensen, lektor, Københavns Professionshøjskole
Peter Brunbech, Historielab, UCL
Christian Lamhauge Rasmussen, KL

Skiftende medlemmer:
1 eller 2 skolechefer fra de deltagende kommuner
1 eller 2 kulturchefer fra de deltagende kommuner
1 eller 2 skolekonsulenter fra de deltagende kommuner
1 eller 2 PLC repræsentanter fra de deltagende kommuner
2 skoleleder fra de deltagende kommuner
2 lærere fra de deltagende kommuner

Inspirationshaefte samarbejde skole kultur
Samarbejde mellem folkeskoler og kulturinsitutioner

Inspirationshæfte

'Arkivet i den åbne skole' er støttet af A.P. Møller Fonden - Folkeskoledonationen, som har udarbejdet et inspirationshæfte, der formidler erfaringerne fra pilotprojektet på Kolding Stadsarkiv

Læs inspirationshæftet her
Forside

Arkivet i den åbne skole

Afrapportering pilotprojekt: Indsigter, erfaringer og erkendelser 2017-2020
Gå til publikation
IMG 20180827 115404 Bokeh
2021: Folkeskolen.dk

Fingrene i kilderne

Historielærere fra Kolding har lært at bruge det lokale stadsarkivs samlinger og lokalhistorien i deres undervisning. Arkivets skoletjeneste vil give eleverne adgang til primærkilder og have lærerne til at reflektere over deres historiesyn.
Læs artiklen her