Gå til indhold
Foer nu fremtid

Pædagogisk
profil

  • Yosef, 5. klasse, Aalykkeskolen:

    “Jeg synes, det er klogt af dem, at de blander historie og billedkunst, for så får vi både bevægelse for fingre og hjerne.”

Gennem lokalhistorien åbnes globalhistorien

I Skoletjenesten Kolding har vi fokus på at skabe varieret og myndiggørende undervisning. Med udgangspunkt i en dialogisk og elevaktiverende didaktik er det vores mål at styrke elevernes forståelse af samspillet mellem  fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og fremtidsforventninger. Det gør vi blandt andet ved, at eleverne arbejder med sammenhængen mellem sin egen, den lokale og den helt store historie. Ambitionen er med andre ord, at  eleverne får øjnene op for, at de selv er både historieskabte og historieskabende.

IMG 3477

Sanselig historieundervisning

Hos Skoletjenesten Kolding inviterer vi eleverne ind i historien ved at gøre den sanselig og nærværende. Det gør vi med udgangspunkt i arkivets og museets samlinger, der dækker Kolding og Kolding kommunes historie fra 1200-tallet og frem til i dag. Vi understøtter sanserne ved, at eleverne møder historien i autentiske historiske rum på Kolding Stadsarkiv, Koldinghus, Staldgården, i Christiansfeld, Skamlingsbanken eller i skolens eget nærområde.

Læringsrum
5 E0 A2153

Tværfaglighed og refleksion

Skoletjenesten Kolding er en kulturhistorisk skoletjeneste, hvor der arbejdes systematisk med at integrere elementer fra billedkunst/design, kristendomskundskab og samfundsfag i hovedparten af de udbudte forløb. Med et tværfagligt fokus ønsker vi yderligere at understøtte en sanselig tilgang til historiefaget, hvor både krop og bevægelse inddrages. Målet med det er at skærpe elevernes sensibilitet for fortiden, så de lærer at forholde sig til deres egne og andres forudantagelser, ved at omsætte den kropslige erfaring til analyse og refleksion.

WS1 4

Samarbejde og samskabelse

I Skoletjenesten Kolding er der omfattende erfaring med samskabende processer og forskellige typer af partnerskaber med skolerne. Flere af undervisningsforløbene er således udviklet i samspil med kommunens skolelærere. Der udvikles løbende nye samarbejdsflader, hvor Skoletjenesten Kolding indgår som en aktiv part eller facilitator for samarbejdet, heriblandt gennem etablering af et kommunalt historielærernetværk. Skoletjenesten Kolding er desuden regional koordinator for Skoletjenesten – Nationalt videnscenter for eksterne læringsmiljøer.

Historielærernetværk