Gå til indhold
Boernevaern 1001

Adgang til egen sag - indsigtsret

Indsigtsret

Der kan i princippet findes oplysninger om dit liv mange forskellige steder i Stadsarkivets samlinger. Men der findes ingen enkelt sag, hvor alt materiale om dig er blevet samlet.

Arkivloven giver dig mulighed for at få adgang til din egen sag, hvis den findes på arkivet. Der er dog sjældent tale om én sag, men snarere flere sager, som kan ligge flere forskellige steder alt efter, hvilke dele af den kommunale administration, som du har været i berøring med. Derfor er det også vigtigt, at du uddyber, hvor du mener, at der kan være en sag på dig.

Byraad1020

Søg om adgang

Du kan bede om indsigt i egne personoplysninger i det arkivmateriale, som er under 75 år gammelt, jf. Arkivlovens §39a og §39b.

Søg her

Sagsbehandlingstiden

Når du har bedt om indsigt, vil du modtage en kvittering i Digital Post. Herefter begynder vi at undersøge, om det materiale du efterspørger, er en del af Kolding Stadsarkivs samlinger. Stadsarkivet svarer på din forespørgsel inden for 15 dage. Der kan være tilfælde, hvor vi ikke opbevarer din sag. I de tilfælde vil du få et endeligt svar inden for 15 dage.

Har vi din sag kan du forvente en længere sagsbehandlingstid, da din arkivindsigt også kræver et samtykke fra Datatilsynet, såvel som den sagsbehandlende myndighed. Når sagen er behandlet og fremfundet, bliver den sendt til din digital post.

Boernevaern 1007