Gå til indhold
Oekonomiudvalg 1010

Adgang til arkivalier

Hvornår er noget frit tilgængeligt?

Det er Arkivloven, der fastlægger, hvornår offentligt arkivmateriale er frit tilgængeligt. Det er det som udgangspunkt, når det er 20 år gammelt. Rummer arkivmaterialet oplysninger af rent private forhold, kan du først få adgang, når materialet er 75 år gammelt.

Forside maaske

Lovgivning

I 1889 blev Danmarks første arkivlov vedtaget, men vi skal helt frem til 1992, før der skete en større ændring af Arkivloven, og som danner grundlaget for den aktuelle lovgivning.
Hvilken lovgivning er relevant?
Tekniskudv 1007

Dispensation

Hvis arkivmaterialet endnu ikke er frit tilgængeligt, er det muligt at søge om dispensation for at få adgang. Det er Stadsarkivaren, som har bemyndigelse til at give dispensation. For at få søge om adgang, skal du beskrive dit formål med benyttelsen, og du skal også være konkret med, hvad det er for noget materiale, du ønsker at se.
Søg om adgang her
Byraad1002

Offentlige arkiver

Den gældende arkivlov er fra 2016 med ændringer i 2018 og 2020. Det er Arkivloven som regulerer forholdene vedrørende de offentlige arkivers arbejde.

Byraad1011

Når du søger

Du skal være opmærksom på, at når du søger skal du oplyse et konkret formål med din ansøgning.

Logobillede vandret color blaa

Koldingbasen

Her kan du søge i de kommunale arkivalier, som er registreret.
Søg i Koldingbasen