Gå til indhold
Lov 1007

Lovgivning

Arkivlov, Ophavsretslov, Databeskyttelseslov

Adgang til og brug af arkivalier

Arkivets samlinger, hvem der har adgang til dem og hvordan de må bruges er omfattet af flere lovgivningsområder. Det drejer sig fortrinsvist om : Arkivloven, Ophavsretsloven og Databeskyttelsesloven.
Boernesager

Arkivloven

Arkivloven skal du forholde dig til, når du ønsker adgang til noget materiale, der ikke er frit tilgængeligt.

Ophavsretsloven

Ophavsretsloven

Ophavsretsloven skal du forholde dig til, når du ønsker at bruge et foto, en lydoptagelse, en filmoptagelse eller et publiceret tekststykke til andet end privat brug, og som anses for et værk.

Databeskyttelse

Databeskyttelsesloven

Databeskyttelsesloven er aktuel, når det materiale, som du ønsker adgang til berører nulevende personer og deres personoplysninger.