Gå til indhold
1982

Koldingbogen 1982

 • De tyske flygtninge i Kolding 1945 – 1949

  De tyske flygtningelejre i Kolding 1945 – ca. 1949, bl. a. Kløvervejlejren
  Forfatter: Birgitte Dedenroth-Schou
  Se PDF dokumentet
 • To gamle kort over Vonsild Sogn

  Samuel Gries kort fra 1717 og G. Ahrentz kort fra 1787 – 1788, herunder udskiftningen i 1772
  Forfatter: Knud Buch
  Se PDF dokumentet
 • Kolding Ungdomsforening

  Om foreningens aktiviteter 1896 – ca. 1963
  Forfatter: Alfred Graversen
  Se PDF dokumentet
 • Del-restaurering af Helligkorsgade 18

  Opført 1589, restaureringer gennem tiden, senest 1982
  Forfatter: Paul Platz
  Se PDF dokumentet
 • Prins Frederiks amme

  Ridefogedinde Nelle Søndermann fra Hejls var amme for Frederik IV i 1671-73
  Forfatter: Ingrid Bruun
  Se PDF dokumentet
 • De amtshistoriske årbøger og Kolding

  Koldingforfatterens artikler i Vejle Amts årbøger fra 1905 - 1982
  Forfatter: Inge Ladefoged
  Se PDF dokumentet
 • 106-årig byggeforening

  Arbejdernes Byggeforening i Kolding, stiftet 1876, sidste byggeri 1927, sidst ejede hus solgt 1977
  Forfatter: Marie Ravn
  Se PDF dokumentet
 • Afviklingsudvalget og Parkkompagniet i Kolding

  Erindringer fra arbejdet 1945-46 i Kolding med de tyske efterladenskaber efter besættelsen.
  Forfatter: Leo E. Frederiksen
  Se PDF dokumentet
 • Kolding fotografen Niels Lisberg

  Jydske Tidendes pressefotograf Niels Lisberg
  Forfatter: Knud Smith
  Se PDF dokumentet
 • Slotsmøllen for 100 år siden – og i dag

  Bryggeriet Slotsmøllen i Kolding.
  Forfatter: Leif Typkær
  Se PDF dokumentet
 • Forberedelsen til rensningsanlægget

  Anlæg af pumpestation i 1957 til det kommende rensningsanlæg i Kolding
  Forfatter: P. H. Clausager
  Se PDF dokumentet
 • Livet på Mejersminde 1875-76

  Erindringer fra forfatterens første tid som ejer af gården Mejersminde i Bramdrup.
  Forfatter: Johannes Hansen Lind
  Se PDF dokumentet