Gå til indhold
1992

Koldingbogen 1992

 • Indvandrere sydfra 1860 - 1870.

  Det var hovedsagelig tyskere og danskere fra tyskbesatte områder, der indvandrede til Kolding i tiåret 1860-70.
  Forfatter: Tove Jørgensen
  Se PDF dokumentet
 • Harte Vandmølle.

  Stampemølle mellem Harte by og Påby ca. 1200-1570, flyttet ca. 1570.
  Forfatter: H. C. Ervald
  Se PDF dokumentet
 • Udsmykningen af Naturskolen ved Marielundsøen.

  Forfatteren, som fik mulighed for at dekorere naturskolen som sit afgangsprojekt fra tegning og grafik på Kunsthåndværkerskolen i Kolding.
  Forfatter: Henriette Brun Hansen
  Se PDF dokumentet
 • Kolerahusene i Kolding.

  Som foranstaltninger mod større epidemier, kolera i særdeleshed, opførtes i 1866 og i 1914 karantænestationer, såkaldte kolerahuse, hvor sygdomsramte kunne anbringes.
  Forfatter: Torsten Sørensen
  Se PDF dokumentet
 • Kolding Seminarium 1952 - 1992.

  Seminariets historie fra starten på Kolding Gymnasium i 1952, på Dyrehavevej fra 1957, til nedlæggelsen i 1992.
  Forfatter: Carl Petersen
  Se PDF dokumentet
 • Dansk begejstring og eftertanke ved årsskiftet 1871.

  Nationale følelser og national identitet kom til udtryk i befolkningen og i den lokale presse i Kolding under den fransk-tyske krig 1870-71. Krigen afstedkom bl.a. at franske officerer og soldater flygtede til Danmark, bl.a. til Kolding.
  Forfatter: Søren Flø Sørensen
  Se PDF dokumentet
 • Angrebet på sukkerdamperen "Gustav" i Kolding Fjord.

  Engelske jagerbomberes fejlagtige angreb på sukkerskibet "Gustav" på Kolding Fjord den 15. november 1944.
  Forfatter: Gunnar Ebbesen
  Se PDF dokumentet
 • Kolding Gasværk.

  Etableret 1861, 125 års jubilæum i 1986.
  Forfatter: K. G. Astrup, H. Frederiksen
  Se PDF dokumentet
 • Harte Gymnastik- og Idrætesforening.

  Oprettet ca. 1868.
  Forfatter: Edvard Køhrsen
  Se PDF dokumentet
 • En dag med krudt og kugler.

  Kolding Marineforenings sommerudflugt i 1923, med deltagelse af konditor P. W. Klaaborg.
  Forfatter: Bent Petersen
  Se PDF dokumentet
 • Ode til et avisbud.

  Caroline Frantzmann, avisbud ved Kolding Avis 1888-1913.
  Forfatter: Inga Bjerregaard
  Se PDF dokumentet
 • I skole under krigen.

  Forfatteren om sin skolegang på Kolding Pigeskole ca. 1933-1942 og Kolding Købmandsskole 1942-43.
  Forfatter: Louise Møller-Nielsen
  Se PDF dokumentet
 • En kongelig mærkedag.

  Om festlighederne i Kolding i anledning af Kong Christian 9. og Dronning Louises guldbryllup den 26. maj 1892.
  Forfatter: Vivi Jensen
  Se PDF dokumentet
 • Saltmøllekanalen.

  Kanal mellem Stallerup Sø og Saltværket ved Kolding, bygget mellem 1568 og 1571
  Forfatter: H. C. Ervald
  Se PDF dokumentet