Gå til indhold
DSC 0032

Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling sammen med skolerne

Skoletjenesten Kolding har en række forskellige tilbud til skoler og lærere, der bidrager til en løbende kompetenceudvikling. Det omfatter både kortere kurser eller inspirationsworkshop eller længevarende projektforløb som fx. "Arkivet i den åbne skole".
Kendetegnende for alle vores tilbud er, at de både er praksisbaseret, men at de også forholder sig løbende til fagets rammer og mål. Med andre ord hjælper vi lærerne med at få overskud og inspiration til en både faglig og motiverende historieundervisning i hverdagen.