Gå til indhold
IMG 3012

Tilbud til lærere

IMG 2982 2

Historielærernetværk

Historielærernetværket er et fagligt fællesskab for Kolding Kommunes historielærere. Netværket blev oprettet i 2021 på baggrund af en oplevelse af, at de små fag mangler tid og rum til udvikling og sparring med fagkolleger. Særligt kommunens små skoler har svært ved at skabe faglige fælleskaber for de små fag, som historiefaget er blandt. Det fællesskab tilbyder historielærernetværket.

Historielærernetværket er et gratis tilbud for lærere i Kolding Kommune og deltagere i netværket har mulighed for at få et netværkskort, som giver gratis adgang til Kongernes Samling- Koldinghus og Museum Kolding.

Spørgsmål