Gå til indhold
IMG 3012

Tilbud til lærere

IMG 2982 2

Historielærernetværk

Historielærernetværket er et fagligt fællesskab for Kolding Kommunes historielærere. Netværket blev oprettet i 2021 på baggrund af en oplevelse af, at de små fag mangler tid og rum til udvikling og sparring med fagkolleger. Særligt kommunens små skoler har svært ved at skabe faglige fælleskaber for de små fag, som historiefaget er blandt. Det fællesskab tilbyder historielærernetværket.

Historielærernetværket er et gratis tilbud for lærere i Kolding Kommune og deltagere i netværket har mulighed for at få et netværkskort, som giver gratis adgang til Kongernes Samling- Koldinghus og Museum Kolding.

Spørgsmål
IMG 2980

Undersøgende undervisning i kulturfag

Læser man lovgivningen for fagene kristendomskundskab, samfundsfag og historie er en undersøgende tilgang til undervisning central og fælles for fagene. Til trods for det er fagene ofte domineret af en mere traditionel forståelse, hvor det er voksne, der er autoriteter på viden, og elever der efterlades som mere eller mindre passive videnskonsumenter. I samarbejde med SKIK – Folkekirkens Skoletjeneste i Kolding tilbyder Skoletjenesten Kolding et kursus over to gange, hvor kulturfagslærere inspireres til at gøre elevernes undren og nysgerrighed til det styrende i undervisningen.

Kurset har fundet sted. Det bliver udbudt igen i skoleåret 2023/2024. 

Spørgsmål