Gå til indhold
Foredragssal kvindernes bygning

1922

En bygning rejses

Kvindernes Bygning i Kolding

Kvindernes Bygning i Kolding blev opført i 1922 på foranledning af Dansk Kvindesamfunds Koldingkreds med den daværende formand, Helen Clay Pedersen, i spidsen. Hun sad som formand for Koldingkredsen i 35 år. Hun er imidlertid, ligesom bygningen, blevet skrevet ud af historien. Bygningen og Helen er ellers konkrete og markante eksempler på kampen for det gryende demokrati her i landet. Det handlede nemlig ikke blot om Højre og Venstre, men også om mænd og kvinders lige deltagelse i demokratiet – og magten. Og der er ikke meget der tyder på, at Helen var bange for magten.

  • Helen Clay Hobbs blev født den 27. maj 1860 (og ikke 1862, som der står i hendes danske papirer) i London som datter af sagfører Samuel Hobbs Jr. Og Martha Clay i London. Helen var født uden for ægteskabet og voksede formentlig op hos plejeforældrene Mr. og Mrs. Chrouch. Ægteparret Crouch havde forbindelse til danske gartnerkredse, og det er nok årsagen til, at Helen i 1889 mødte gartnerelev Anders Simonsen Pedersen fra Jordrup. Parret mødte hinanden efter Anders var blevet ramt af sygdom. Det blev starten på deres lange  venskab. I 1890 vendte Anders tilbage til Danmark, og de fortsatte venskabet gennem brevskrivning, indtil Helen i marts 1892 flyttede til Danmark.


    "Sometimes things happen in this life that makes the most distant strangers good & true friends"

Helen Clay - Pedersen

Helen i butik

Parret blev gift den 2. september 1893 i Andst Kirke. Ægteskabet mellem Anders og Helen havde karakter af et kammeratligt ægteskab, og de fik aldrig børn, men parret havde dog en plejedatter.

I 1897 etablerede parret gartneriet Aalykke. Anders stod for selve gartneriet, mens Helen stod for pasning af en tilhørerende butik i Jernbanegade. Butikken blev i 1917 solgt fra, mens de beholdt gartneriet. Den 16. april 1950 døde Helen i Kolding. Hun blev begravet på Søndre Kirkegård i Kolding.

Hojskolehjemmet
”Et af frk. Lund Jakobsens højeste ønsker var, at Dansk Kvindesamfund her i byen, måtte få sit eget hjemsted"

Begyndelsen

Grundstensdokument

Grundstensdokumentet, som blev nedlagt og muret ind i soklen i 1921. 

”I dette Hus vi bygge. Skal virkes Haand i Haand. For Kvinders Maal og Lykke. I Pagt med Hjemmets Aand"

Efter flere år hvor Dansk Kvindesamfunds Koldingkreds var mere og mere udfordret på lokaler kom der pludselig skred i sagerne. I slutningen af oktober 1918 gik det stærkt. Bestyrelsen fik oplyst, at enkefru Raschs ejendom i Slotsgade 1 var til salg for en købesum på 45.000 kr. (svarende til godt 1,5 mio. kr. i dag). Handlen blev gennemført på få dage, og Helen fik generalforsamlingens opbakning, selvom der også var kritiske røster. 

Koldingkredsen var nu formelt ejer af egen bygning men kunne først et år efter købet opsige bygningens lejere. Derfor måtte den planlagte ombygning af sidehuset udskydes, og der var medlemmer, som ønskede bygningen solgt igen. I 1921 udfærdigede arkitekt Ernst Petersen en ny tegning af tilbygningen. Byggeriet var nu blevet væsentlig dyrere, og det var med forbehold, at bestyrelsen tilsluttede sig det nye projekt. De økonomiske udfordringer blev dog overvundet, og inden for få måneder af 1922 kunne Helen fejre både sin 60-års fødselsdag (som egentlig var hendes 62 års fødselsdag) og indvielsen af Kvindernes Bygning.

Indvielsen af Kvindernes Bygning i Kolding strakte sig over hele fem dage fra den 14.-18. juli 1922. Den officielle indvielse fandt sted om lørdagen den 15. juli, hvor der var tilstedeværelse af både den konservative borgmester Oluf Bech, pastor Kiørboe og kvindesagsforkæmperen Thora Knudsen fra København. Helen, der som formand bød velkommen, var så bevæget, at ordene næsten var uforståelige. Det var minderige dage for Dansk Kvindesamfund i Kolding. Ikke mindst om mandagen, hvor Gyrithe Lemche deltog i festlighederne. Hun afsluttede aftenens kaffebord med en morsom tale til ære for Helen.

Dor

En Æra var forbi

"Frk. Simonsen som havde været med til Grundstensnedlæggelsen anbefalede [salget] om end med et Stik i Hjertet"